Proeftijd

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Een werkgever en een werknemer kunnen bij de eerste arbeidsovereenkomst die zij met elkaar sluiten een proeftijd afspreken. De proeftijd is er voor bedoeld om elkaar te leren kennen.

Proeftijdperiode

In de wet is vastgelegd dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden de proeftijd 1 maand mag zijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn. Soms kan in een CAO nog weer een andere periode als proeftijd zijn vastgelegd. Controleer dus altijd  in de CAO of hier een afwijkende proeftijd in is vastgelegd.

Tijdens de proeftijd kunt u als werkgever op elk moment zonder opgaaf van redenen ontslag geven. Alleen zwangerschap is geen geldige reden voor ontslag in de proeftijd.

Arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden

Sinds 1 januari 2015 mag in een contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Wees hier alert op. U kunt anders voor rare verrassingen komen te staan!

Meer info?

Wilt u weten of de proeftijd in uw arbeidsovereenkomst klopt of dat het anders is bepaald in de CAO, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments