Proeftijd

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Bedoeling proeftijd

Een werkgever en een werknemer kunnen bij de eerste arbeidsovereenkomst die zij met elkaar sluiten een proeftijd afspreken. De proeftijd is er voor bedoeld om elkaar te leren kennen.

In de wet is vastgelegd dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer de proeftijd 1 maand mag zijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn. Soms kan in een CAO nog weer een andere periode als proeftijd zijn vastgelegd.

Tijdens de proeftijd kunt u op elk moment zonder opgaaf van redenen ontslagen worden of ontslag nemen. Alleen zwangerschap is geen geldige reden voor ontslag in uw proeftijd.

Arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden

Het is goed om te weten dat per 1 januari 2015 in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter, er door de werkgever geen proeftijd meer mag worden opgenomen. Let u hier dus goed op!

Wilt u weten of de proeftijd in uw arbeidsovereenkomst klopt, neem dan gerust contact met een Maatwerk Advocaat op.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments