Rechtsbijstand verzekering

Recht op eigen gekozen advocaat

Het Europees Hof van Justitie heeft in november 2013 bepaald dat u als verzekerde van een rechtsbijstandsverzekering recht hebt op behandeling van uw zaak door een eigen gekozen advocaat. Dit geldt ongeacht de aard van uw zaak. De rechtsbijstandsverzekeraar moet de kosten van de door u gekozen advocaat betalen. Dit is op 21 februari 2014 door de Hoge Raad bevestigd.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering?

Tot de uitspraak van het Europese Hof moest u als verzekerde het juridische geschil dat u had, melden bij uw contactpersoon van de verzekeraar. Hierna ging een eigen jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar met uw dossier aan de slag. Alleen als het nodig was dat een advocaat werd ingeschakeld, had u recht op een eigen gekozen advocaat. Meestal werd u dan een advocaat toegewezen, waarmee uw verzekeraar een arrangement had afgesloten met een vaste prijsafspraak. De advocaatkosten werden alleen in dat geval vergoed. Daar is met de uitspraak van het Europese Hof en nu ook de Hoge Raad verandering in gekomen.

Wat betekent de uitspraak van het Europese Hof voor u?

Door de uitspraak van het Europese Hof en de Hoge Raad heeft u als rechtsbijstandsverzekerde het recht om een eigen advocaat te kiezen als u een juridisch probleem hebt, ongeacht de aard van het geschil. U hoeft niet te accepteren dat u een advocaat wordt toegewezen waarmee uw verzekeraar een arrangement heeft afgesloten. U heeft recht op een Maatwerk Advocaat!

Belt u gerust voor meer informatie.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments