Samenwerkingsovereenkomst

Iedereen weet, samenwerken heeft veel voordelen. U kunt de krachten bundelen met een (keten) partner en dat kan leiden tot kostenbesparing, verhoogde productiviteit en vele andere voordelen. Een samenwerking kan worden aangegaan voor een lange periode of voor de duur van een project.

Oftewel, samenwerking kan op allerlei manieren worden vormgegeven.

Een economisch samenwerkingsverband kan ook in de vorm van een personenvennootschap worden gegoten. Er zijn drie soorten personenvennootschappen, namelijk:

  • De maatschap,
  • De vennootschap onder firma
  • De commanditaire vennootschap.

Maatschap

De maatschap of maatschapsovereenkomst is de overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in te brengen, goederen of arbeid, met als doel om de opbrengst daarvan te delen.

Vennootschap onder firma of vof

De vennootschap onder firma, of vof, kan worden omschreven als de maatschap die wordt aangegaan tussen twee of meer (rechts-) personen ter uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is de vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten en stille vennoten. Stille vennoten worden ook wel commanditaire vennoten genoemd, de hoofdelijk aansprakelijke vennoten ook wel de beherende vennoten. Commanditaire vennoten zijn anders dan de beherende vennoten in principe niet hoofdelijk aansprakelijk.

Voor welke vorm van samenwerking u ook kiest, u doet er goed aan de gemaakte afspraken goed vast te leggen.

 Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

  • Het opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten;
  • Het voeren van onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten;
  • Het procederen in geschillen over de nakoming, vernietiging en ontbinding van samenwerkingsovereenkomsten.

Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken waar Maatwerk Advocaten voor u mee aan de slag kan. Hebt u vragen? Belt u gerust vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments