Statutair directeur

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

De statutair directeur, ook wel bestuurder genoemd, heeft een bijzondere rechtspositie in het arbeidsrecht. Enerzijds is de statutair directeur een “gewone” werknemer anderzijds wordt de statutair directeur niet beschermd door de ontslagbeschermingsregels die een “gewone” werknemer heeft.

Algemene vergadering van Aandeelhouders

De statutair directeur wordt namelijk benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders(AvA) of door de Raad van Commissarissen(RvC).

U hoeft bij ontslag van de statutair directeur dan ook niet een ontslagvergunning te vragen bij het UWV WERKbedrijf of naar de kantonrechter voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De AvA kan de statutair directeur zelf ontslaan. Hierbij dient u een aantal stappen te doorlopen die in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn omschreven.

Stappen bij Benoeming & Ontslag

  1. Het beleggen van een bijzondere aandeelhoudersvergadering.
  2. Het bepalen van de juiste oproeptermijn voor de aandeelhoudersvergadering.
  3. Het bepalen van de agenda, waarbij de positie van statutair directeur aan de orde wordt gesteld.
  4. Het checken van de statuten enz.

Goede voorbereiding is halve werk

Er komt dan ook het nodige regelwerk op u af als werkgever, als de positie van de statutair directeur ter discussie staat. Laat u dus goed adviseren. Dit traject kunt u maar een keer goed doen. Een misstap betekent een nietig ontslag dat aanzienlijk in de papieren kan lopen.

Meer info?

Maatwerk advocaten is gespecialiseerd in het ontslagrecht en het begeleiden van trajecten als deze. Maatwerk Advocaten neemt u de zorg van dit traject uit handen. Belt u gerust voor meer informatie en een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900    

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

 

Show Comments