Statutair directeur

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

De statutair directeur, ook wel bestuurder genoemd, heeft een bijzondere rechtspositie in het arbeidsrecht. Enerzijds is de statutair directeur een “gewone” werknemer anderzijds wordt de statutair directeur niet beschermd door de ontslagbeschermingsregels die een “gewone” werknemer heeft.

Benoeming & Ontslag

De statutair directeur wordt namelijk benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders(AvA) of door de Raad van Commissarissen(RvC).

De werkgever hoeft bij ontslag dan ook niet een ontslagvergunning te vragen bij het UWV WERKbedrijf of naar de kantonrechter voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De AvA kan u zelf ontslaan als zij zich aan een aantal spelregels houdt.

Als u wordt uitgenodigd voor een bijzondere aandeelhoudersvergadering, waarbij uw positie op de agenda staat, is het van groot belang dat u onmiddellijk actie onderneemt om uw positie en rechten veilig te stellen. Zet de volgende stappen.

8 do’s & don’ts bij voorgenomen ontslagbesluit & non actief stelling statutair directeur

1.         Vraag uw benoemingsbesluit tot statutair directeur op.

Als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder, CEO, directeur, betekent dat niet per definitie dat u ook statutair directeur bent. Hiervoor is een benoemingsbesluit/aanstellingsbesluit van de aandeelhouders vergadering nodig. Vraagt u dit besluit altijd op bij de werkgever.

2.         Teken niets, ook niet als uw werkgever zegt dat u alleen maar voor ontvangst tekent!

3.         Maak bezwaar tegen het voorgenomen ontslagbesluit en houdt u beschikbaar voor het werk          
Maak meteen schriftelijk bezwaar tegen het voorgenomen ontslag en de eventuele vrijstelling van werk / schorsing / non actiefstelling en houdt u beschikbaar voor uw werkzaamheden. Maatwerk Advocaten stuurt u gratis een voorbeeld brief toe die u kunt gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen het ontslag en uw WW rechten veilig te stellen. Stuur een e-mail naar info@maatwerk-advocaten.nl om de voorbeeld brief op te vragen.

4.         Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever uw sleutels/ de druppel,  auto van de zaak, uw laptop, uw mobiele telefoon niet in.  Door al deze zaken in te leveren bij uw werkgever, zou u het signaal af kunnen geven dat u instemt met het voorgenomen ontslag of de vrijstelling van werk/ schorsing / non actiefstelling. Niet doen dus!

Twijfelt u of voelt u zich onder druk gezet en wilt u toch de bedrijfseigendommen inleveren, vraag dan altijd om een schriftelijke bevestiging van inlevering en laat schriftelijk vastleggen dat u de bedrijfseigendommen onder protest inlevert en uit het inleveren van de spullen niet mag worden opgemaakt dat u instemt met het ontslag of vrijstelling van werk.

5. Vraag uw personeelsdossier en alle AvA notulen op     
Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen die van belang kan zijn in de ontslagprocedure. Vraag daarom bij uw werkgever en/of de AvA uw personeelsdossier op. Hier zitten bijvoorbeeld uw beoordelingsverslagen, verslagen van functioneringsgesprekken, brieven over loonsverhogingen en waarschuwingsbrieven in. Maar verzamel zelf ook belangrijke teamverslagen, MT-verslagen, e-mails, bijvoorbeeld e-mails van uzelf, van uw werkgever, van collega’s of van klanten waaruit uw functioneren blijkt of de financiële situatie van het bedrijf.

Let op: ga hierbij niet over de grenzen van de wet heen (diefstal, verduistering) daarmee raakt u verder van huis! Stuur een e-mail naar info@maatwerk-advocaten.nl en wij sturen  u gratis een voorbeeld brief toe die u kunt gebruiken om uw personeelsdossier op te vragen.

Heeft u niet alle AvA notulen, vraagt u deze dan ook op!

6. Zet niets over het ontslaggesprek / non-actiefstelling op Social Media      
Denk goed na met wie u het ontslaggesprek deelt. U zult niet de eerste zijn waarbij geplaatste Facebook berichten, Twitter-berichten, Whatsapp berichten over het ontslag tegen u worden gebruikt door de werkgever. Wees dus terughoudend in het delen van informatie met bijvoorbeeld collega’s en Social Media vrienden. Uw beste collega kan (vertrouwelijke) informatie over uw positie of uw strategie doorspelen naar uw werkgever.

7. Kies uw eigen advocaat

Accepteer niet de diensten van een advocaat die door uw werkgever naar voren wordt geschoven.Hier geldt “ wie betaalt, bepaalt”.  Kies uw eigen advocaat uit. In Nederland heeft iedere werknemer het recht op vrije advocaatkeuze. U dus ook! Ook als uw werkgever bereid is een geldbedrag voor het inwinnen van juridisch advies beschikbaar te stellen, hebt u het recht om uw eigen advocaat te kiezen.

In de gesprekken en onderhandelingen met uw werkgever zal een Maatwerk Advocaat altijd de advocaatkosten meenemen en gaan voor het maximale resultaat voor u. Uitgangspunt is daarbij altijd dat de kosten worden vergoed door de werkgever. Maar ook dat uw WW-uitkering veilig wordt gesteld en zaken als ontslagvergoedingen goed voor u worden geregeld! U heeft er tenslotte niet om gevraagd te worden ontslagen.      

8. Bel een Maatwerk Advocaat!

050 – 7600 900

Er komt veel onrust en regelwerk op u af als wordt uitgenodigd voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering en uw positie als statutair directeur ter discussie staat. Laat u dus goed adviseren. Maatwerk advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij helpen u graag om tot het voor u maximale resultaat te komen!

Samen met een Maatwerk Advocaat bedenkt u wat u wilt.

De arbeidsrecht advocaten van Maatwerk Advocaten hebben veel ervaring met ontslagprocedures van statutair directeuren. Belt u gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments