Transitievergoeding Assen

Transitievergoeding Assen

Een ontslagvoorstel ontvangen van uw werkgever met daarin een bedrag voor transitievergoeding? Laat de ontslagvergoeding of transitievergoeding Assen dan narekenen door een specialist arbeidsrecht van Maatwerk Advocaten. Maatwerk Advocaten is gevestigd in de stad Groningen en heeft zich volledig toegelegd op het arbeidsrecht en ontslagrecht.

Wij controleren voor u of de door uw werkgever aangeboden ontslagvergoeding of transitievergoeding wel klopt.

In de praktijk zien wij dat werkgevers de bedragen van de ontslagvergoeding nog wel eens naar beneden afronden. Dit kan u veel geld schelen.  Geld dat u goed kunt gebruiken. Wilt u meer informatie over uw recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding Assen klik hier.

Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule  AxBxC afgeschaft en heeft u recht op de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Uitgangspunt is dat iedere werknemer met een dienstverband langer dan 2 jaar een transitievergoeding ontvangt. De transitievergoeding komt ook toe aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan 2 jaar heeft geduurd of na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Hoogte Transitievergoeding Assen

  • Tot en met het 10e dienst jaar heeft de werknemer recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
  • Vanaf het 10e jaar heeft de werknemer recht op een 1/2 maandsalaris per dienstjaar
  • De transitievergoeding kan maximaal Euro 75.000,– bruto bedragen of een jaarsalaris als dat hoger is;

Gratis berekening transitievergoeding ontslagvergoeding

Woont of werkt u in de regio Assen dan rekenen wij de ontslagvergoeding of transitievergoeding gratis voor u uit. E-mail uw laatste 3 loonstroken en wij berekenen  gratis voor u de hoogte van uw ontslagvergoeding of transitievergoeding.

Binnen 24 uur een afspraak

Bel voor meer informatie over de ontslagvergoeding en transitievergoeding of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met een ontslag advocaat van Maatwerk Advocaten telefoonnummer 050 – 7600 900. Binnen 24 uur een afspraak vinden wij normaal.

Kantoor  Maatwerk Advocaten in Groningen

Maatwerk Advocaten | specialisten Arbeidsrecht & Contractenrecht

Kraneweg 48

9718 JS Groningen

050 – 7600 900

info@maatwerk-advocaten.nl

Maatwerk Advocaten - Groningen

Transitievergoeding Assen

Show Comments