Vaststellingsovereenkomst

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werknemers

Vaststellingsovereenkomst ontslag

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden de afspraken over het ontslag vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook wel beëindigingsovereenkomst, ontbindingsovereenkomst of ontslagovereenkomst genoemd.

Formulering vaststellingsovereenkomst & WW-uitkering

Het UWV toetst de formulering van de vaststellingsovereenkomst bij de aanvraag van een WW-uitkering. Ook checkt het UWV of de vaststellingsovereenkomst voldoet aan minimale ontslagafspraken. Denk aan het in acht nemen van de opzegtermijn door de werkgever. U wilt bij de aanvraag van de WW-uitkering niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Zorg dus dat u de vaststellingsovereenkomst altijd juridisch laat controleren door een Arbeidsrechtspecialist. Vraag daarom altijd bij uw werkgever om bedenktijd om de vaststellingsovereenkomst juridisch te laten toetsen

Wat moet in de vaststellingsovereenkomst staan?

 • datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • Recht op bedenktermijn;
 • opzegtermijn (van groot belang voor WW-uitkering)
 • de hoogte van de ontslagvergoeding / transitievergoeding en eventueel aanvullende billijke vergoeding en wanneer deze te betalen door werkgever;
 • wat gebeurt er met de vergoeding als u voor de ontslagdatum plots overlijdt of uw werkgever failliet gaat;
 • de gelding van een non-concurrentiebeding/relatiebeding na ontslag;
 • wel/niet uitbetalen van vakantiedagen;
 • loopbaanbegeleidingsbudget/cursusbudget/ sollicitatietrainingsbudget
 • werkoverdracht
 • vergoeden advocaatkosten van werknemer door werkgever
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • communicatie naar buiten over ontslag
 • getuigschrift
 • enz.

Geen vaststellingsovereenkomst is hetzelfde. Voor iedere werknemer zijn andere punten bij ontslag van belang. Wat voor u heel belangrijk is, kan voor een ander van ondergeschikt belang zijn. Het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden is Maatwerk!

Maatwerk Advocaten raadt u af om zelf met uw werkgever te gaan onderhandelen over deze ontslagafspraken. U bent er zelf emotioneel bij betrokken en haalt daardoor misschien niet het maximale resultaat er uit. Laat u ontzorgen en begeleiden door een ontslagadvocaat die weet waaraan een WW vriendelijk ontslag moet voldoen.

Check vaststellingsovereenkomst

Ook als u zich neerlegt bij het ontslag kan Maatwerk Advocaten u helpen. Want u wilt natuurlijk wel dat u na het ontslag recht hebt op een WW-uitkering. Maatwerk Advocaten toetst voor het vaste bedrag van € 575,– ex btw of de vaststellingsovereenkomst WW vriendelijk is en zet voor u op een rij wat er eventueel in de overeenkomst aangepast moet worden voordat u kunt tekenen. Meestal vergoedt uw werkgever deze kosten voor u en kost het u niets.

Wat kan een Maatwerk Advocaat voor u doen?

Wij kunnen u begeleiden, adviseren en helpen bij het onderhandelen in ontslagkwesties en voor u het maximale resultaat behalen. Wij nemen dit alles bij u uit handen en koppelen alles aan u terug. Wij worden het aanspreekpunt voor uw werkgever of zijn advocaat. Voor u vanaf dat moment geen onzekerheid meer of u met lastige vragen wordt gebeld door uw werkgever.

Nazorg

Voor ons staat uw belang voor op! Dit eindigt niet als de onderhandelingen zijn afgerond. Wij geven u ook tips bij het aanvragen van de WW-uitkering en stellen graag ons netwerk aan u ter beschikking om snel een nieuwe leuke baan te vinden.

Heeft u vragen, belt u dan voor meer informatie en een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen doen.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments