Vaststellingsovereenkomst

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers
Print Friendly, PDF & Email

Afspraken over een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst, ontbindingsovereenkomst of ontslagovereenkomst genoemd.

In de vaststellingsovereenkomst staan zaken als:

 • datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • recht op bedenktermijn;
 • opzegtermijn
 • de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding / transitievergoeding en wanneer deze te betalen;
 • wat gebeurt er met de vergoeding als de werknemer voor de ontslagdatum plots overlijdt
 • de gelding van een non-concurrentiebeding/relatiebeding na ontslag;
 • wel/niet uitbetalen van vakantiedagen;
 • werkoverdracht
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • communicatie naar buiten over ontslag
 • getuigschrift
 • enz.

Opstellen vaststellingsovereenkomst & Onderhandelen

Geen vaststellingsovereenkomst is hetzelfde. Voor iedere werkgever zijn andere punten bij ontslag van belang. Wat voor u als werkgever heel belangrijk kan zijn, kan voor een ander van ondergeschikt belang zijn. Het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden is Maatwerk!

Maatwerk Advocaten kan voor u de vaststellingsovereenkomst opstellen, die voldoet aan uw specifieke wensen. Wij begeleiden daarbij het gehele ontslagtraject en voeren voor u de onderhandelingen met de werknemer of zijn jurist. Insteek is altijd om tot het voor u het maximale resultaat te komen tegen beperkte kosten. Voor ons staat uw belang voor op!

Nazorg

Dit eindigt niet als de onderhandelingen zijn afgerond. Wij geven u ook tips bij het afronden van het dienstverband en stellen graag ons netwerk ter beschikking om tot een snelle afwikkeling te komen.

Laat u dan ook ontzorgen en begeleiden door een ontslagadvocaat die weet waaraan een WW vriendelijk ontslag moet voldoen. Belt u vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen doen en een inschatting van de kosten maken.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments