Vaststellingsovereenkomst

> Ga terug naar meer informatie bij ontslag voor werkgevers

Afspraken over een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst, ontbindingsovereenkomst of ontslagovereenkomst genoemd.

In de vaststellingsovereenkomst staan zaken als:

 • datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • recht op bedenktermijn;
 • opzegtermijn
 • de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding / transitievergoeding en wanneer deze te betalen;
 • wat gebeurt er met de vergoeding als de werknemer voor de ontslagdatum plots overlijdt
 • de gelding van een non-concurrentiebeding/relatiebeding na ontslag;
 • wel/niet uitbetalen van vakantiedagen;
 • werkoverdracht
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • communicatie naar buiten over ontslag
 • getuigschrift
 • enz.

Opstellen vaststellingsovereenkomst & Onderhandelen

Geen vaststellingsovereenkomst is hetzelfde. Voor iedere werkgever zijn andere punten bij ontslag van belang. Wat voor u als werkgever heel belangrijk kan zijn, kan voor een ander van ondergeschikt belang zijn. Het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden is Maatwerk!

Maatwerk Advocaten kan voor u de vaststellingsovereenkomst opstellen, die voldoet aan uw specifieke wensen. Wij begeleiden daarbij het gehele ontslagtraject en voeren voor u de onderhandelingen met de werknemer of zijn jurist. Insteek is altijd om tot het voor u het maximale resultaat te komen tegen beperkte kosten. Voor ons staat uw belang voor op!

Nazorg

Dit eindigt niet als de onderhandelingen zijn afgerond. Wij geven u ook tips bij het afronden van het dienstverband en stellen graag ons netwerk ter beschikking om tot een snelle afwikkeling te komen.

Laat u dan ook ontzorgen en begeleiden door een ontslagadvocaat die weet waaraan een WW vriendelijk ontslag moet voldoen. Belt u vrijblijvend voor meer informatie en een gratis kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan samen met u kijken wat wij voor u kunnen doen en een inschatting van de kosten maken.

Ons telefoonnummer: 050 – 7600 900

E-mail: info@maatwerk-advocaten.nl

Show Comments